groep 7/8
Rob Loobuyck

 
EHBO
EHBO

Groep 8 heeft in het laatste jaar EHBO dat staat voor eerste hulp bij ongelukken. Dit krijgen ze van juf Carolien die alle grepen en liggingen leert aan groep 8.
Het theorie en praktijk examen moet nog worden ingepland. De kinderen krijgen iedere week huiswerk mee. 

Musical
Musical

Dit jaar doet groep 8 weer de eindmusical. Groep 7 doet ook mee, maar bij de rolverdeling had groep 8 eerste keus. Het is een hele leuke musical, maar we mogen nog niet zeggen hoe die heet. Iedereen doet mee, maar sommige hebben een dubbelrol of zitten in het geluid en licht en hebben een rol. Zet 9 juli vast is de agenda.

Cito groep 7
De citotoetsen

De kinderen van groep 7 krijgen aankomende 2 weken de weer de jaarlijkse citotoetsen. Wij zullen starten met spelling en woordenschat. In de tweede week maken wij het onderdeel rekenen. Na afloop maakt de leerkracht een afspraak om de resultaten met elkaar door te nemen.

Toetsen
De IEP-eindtoets
 
De resultaten van de eindtoets zijn binnen. De kinderen hebben het onwijs goed gedaan. De resultaten worden in een gesloten envelop meegegeven aan de kinderen van groep 8. U kunt de resultaten thuis met elkaar bespreken. De meester heeft de kinderen uitgelegd hoe je de resultaten moet bekijken.
Wilt u er graag nog even samen naar kijken neem vooral contact op.
 
De citotoetsen

De kinderen van groep 7 krijgen aankomende 2 weken de weer de jaarlijkse citotoetsen. Wij zullen starten met spelling en woordenschat. In de tweede week maken wij het onderdeel rekenen.
Na afloop maakt de leerkracht een afspraak, om de resultaten met elkaar door te nemen.
 

Ouderparticipatie avond
De participatie avond van donderdagavond 31januari gaat helaas niet door vanwege te weinig belangstelling.

Aankomende weken.
Beste kinderen en ouders, 

Aankomende weken gaan wij werken aan de cito-toetsen. De kinderen zullen in week 3 werken aan de toetsen Reken en lezen(DMT). In week 4 werken wij aan de toetsen begrijpend lezen en spelling. 
De resultaten worden besproken met de kinderen en ouders. 

De beste wensen!
news_item20181220121238.jpg

De beste wensen en een gelukkig nieuwjaar gewenst!


Afsluiting van het filmproject
news_item20181214155232.jpg

Beste ouders, Afgelopen weken hebben de kinderen van groep 7/8 gewerkt aan het filmproject. De kinderen hebben samen een scène geschreven. De kinderen hebben geleerd over allerlei facetten binnen en tijdens het filmen. Dit hebben wij samen gedaan met juf Josefien. U kunt aan de deze scène komen door een mail te sturen naar: josefienhendriks@hotmail.com. Zij stuurt u vervolgens een bestand met daarin de scène van de kinderen.


Kerststukjes
Beste ouders, Wij gaan dinsdagochtend kerststukjes maken met de school. Het is fijn als de kinderen het volgende meenemen. Een met natte oase erin Een kaars Versiering Wat Groene takjes Goed weekend!

Nieuwsbrief
De edite van december staat weer klaar om gelezen te worden. U kunt hem vinden op de app of site.

Afsluiting vrijdagmiddagactiviteiten

Beste ouders,

Zoals u weet zijn wij enkele weken geleden gestart met de zogenaamde vrijdagmiddagactiviteiten. Kinderen werken dan op de vrijdagmiddag in kleine groepjes aan verschillende leuke/leerzame activiteiten.

Vrijdagmiddag a.s. is de afsluiting van de eerste serie. Om 14.15 uur lopen alle kinderen met hun begeleiders langs de tentoongestelde resultaten. Zij zien dan wat zijzelf maar ook de andere kinderen in de afgelopen weken hebben gemaakt.

Om 14.30 – 14.45 uur is er ook voor alle ouders de gelegenheid om te zien wat de kinderen hebben gemaakt. Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Het is leuk voor de kinderen als er veel ouders even komen kijken.

 

De volgende serie van de vrijdagmiddagactiviteiten start weer op vrijdagmiddag 11 januari 2019.Voor deze serie zoeken wij nog begeleiders !!


Ouderparticipatie avond! 

Op maandag 26 november houden we een ouderparticipatie avond.De avond start om 19.00 , we stellen het zeer op prijs als u hierbij aanwezig bent!

De agenda is te lezen in de laatste nieuwsbrief. 

Sinterklaas

Op maandag 5 december vieren wij ons Sinterklaasfeest. 

De kinderen kopen voor elkaar een cadeautje. Het is de bedoeling dat uw kind van het cadeautje een mooie surprise maakt, vergezeld van een leuk gedicht. Het cadeautje mag rond de 5 euro per kind kosten.

Op dinsdag 4 december nemen de kinderen hun surprise verpakt in een gesloten vuilniszak mee naar school. Zorg dat de naam niet meteen zichtbaar is. Dit kan door de naam aan de binnenkant van de flap van een envelop te schrijven.

We zijn benieuwd wat de hulpsinterklazen voor ons in petto hebben.


Oudergesprekken
Beste ouders, Deze week staat er in de kalender dat de leerkracht een gesprek gaat inplannen. Met de ouders van groep 7 heb ik al een startgesprek gevoerd. Mocht u nou graag nog een gesprek willen? Kunt u contact opnemen. Met de ouders van de kinderen van groep 8 wordt er we een gesprek in gepland. Groet Meester Rob

Voorlichtingsavond

Betreft: uitnodiging voorlichtingsavond VO

 
Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar wordt voor de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 een voorlichtingsavond georganiseerd over het voortgezet onderwijs en SOVON. De avond staat gepland op maandag 29 oktober. U bent welkom van 19.15 uur en het programma zal beginnen om 19.30 uur.
Vriendelijke groet,
 
Rob Loobuyck

 


Thuis oefenen
Beste ouders, 

De kinderen kunnen thuis extra oefenen op de computer. Zij kunnen thuis extra oefenen met taal, rekenen en begrijpend lezen. Thuis werken de kinderen met dezelfde programma's als op school. 

Om deze koppeling te maken hebben wij een emailadres nodig. Wilt u een mailtjes sturen met uw naam en de naam van de leerling, dan zorg ik voor de koppeling. De mail mag worden gestuurd richting: rob.loobuyck@isobscholen.nl

De thuissituatie moet zeker niet het verlengde van de school zijn. Toch kunt u thuis uw kind begeleiden, stimuleren en motiveren zodat de resultaten op school daarmee verbeteren. Dat geldt zeker niet voor alle kinderen in dezelfde mate. U kunt helpen met het maken van zijn/haar huiswerk en het eventuele extra werk dat uw kind mee naar huis krijgt.

Huiswerk per week

- 1 taak rekenen (redactiesommen)
- 1 les begrijpend lezen
- per blok geschiedenis, natuur en aardrijkskunde en topografie