groep 7/8
Rob Loobuyck

 
Oudergesprekken
Beste ouders, Deze week staat er in de kalender dat de leerkracht een gesprek gaat inplannen. Met de ouders van groep 7 heb ik al een startgesprek gevoerd. Mocht u nou graag nog een gesprek willen? Kunt u contact opnemen. Met de ouders van de kinderen van groep 8 wordt er we een gesprek in gepland. Groet Meester Rob

Voorlichtingsavond

Betreft: uitnodiging voorlichtingsavond VO

 
Beste ouders/verzorgers,

Ook dit jaar wordt voor de ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 een voorlichtingsavond georganiseerd over het voortgezet onderwijs en SOVON. De avond staat gepland op maandag 29 oktober. U bent welkom van 19.15 uur en het programma zal beginnen om 19.30 uur.
Vriendelijke groet,
 
Rob Loobuyck

 


Thuis oefenen
Beste ouders, 

De kinderen kunnen thuis extra oefenen op de computer. Zij kunnen thuis extra oefenen met taal, rekenen en begrijpend lezen. Thuis werken de kinderen met dezelfde programma's als op school. 

Om deze koppeling te maken hebben wij een emailadres nodig. Wilt u een mailtjes sturen met uw naam en de naam van de leerling, dan zorg ik voor de koppeling. De mail mag worden gestuurd richting: rob.loobuyck@isobscholen.nl

De thuissituatie moet zeker niet het verlengde van de school zijn. Toch kunt u thuis uw kind begeleiden, stimuleren en motiveren zodat de resultaten op school daarmee verbeteren. Dat geldt zeker niet voor alle kinderen in dezelfde mate. U kunt helpen met het maken van zijn/haar huiswerk en het eventuele extra werk dat uw kind mee naar huis krijgt.

Huiswerk per week

- 1 taak rekenen (redactiesommen)
- 1 les begrijpend lezen
- per blok geschiedenis, natuur en aardrijkskunde en topografie
 


Feest
news_item20180918135630.jpg

Morgen vieren wij de verjaardag van meester Rob.


Courgette van de tuin
news_item20180918115342.jpg

Vandaag maken de kinderen courgettesoep. De kinderen van groep 7 hebben vorig jaar gewerkt in de tuin. De oogst is vorige week op school aangekomen. Vandaag maken wij er een lekkere soep van. Dat wordt smullen.
    O.B.S. De Boswaid | Guyotte van IJsselsteinlaan 34| 1934 GN | Egmond aan den Hoef | tel nr. 072-5061761 | info.boswaid@isobscholen.nl