groep 4-5
Ellen Brouwer, Yolanda Fokkinga

 
Stakingsdag 15 maart 2019
27-februari 2019 Beste ouder(s)/verzorger(s), Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer. De leraren op onze school zijn van plan om op 15 maart allemaal te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). Indien u problemen heeft met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u mailen naar klaas.degen@isobscholen.nl Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek. Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek maar ondersteunen de staking niet. Vriendelijke groet, Het team van “De Boswaid”

Nieuwsbrief 2019
Beste ouders, De nieuwsbrief van januari is vanaf vandaag te lezen op de schoolapp en de website.

spinnen
 

We hebben het in groep 3/4 over spinnen. Dus zoeken we binnen en buiten naar spinnen. We hebben er al veel gevonden, vooral kruisspinnen. Tim en Sven vonden ook nog iets anders, namelijk een grote groene rups. Met hulp van juf Suus kwamen we achter de naam. Het was de ligusterpijlstaartrups.