PERSBERICHT
Egmond aan den Hoef, 06-10-2016
 
De Boswaid blij met Taalklas
 
Egmond- Basisschool De Boswaid is het nieuwe schooljaar gestart met een Internationale Taalklas (ITK) voor nieuwkomers. Op dit moment zitten er tien kinderen in de Taalklas: 9 kinderen uit Syrië en één leerling uit Eritrea. Kinderen vanaf groep 3 volgen in de ITK intensief onderwijs dat vooral gericht is op de beheersing van de Nederlandse taal. Directeur Birgit Ranzijn: ,,Het gaat om kinderen die minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. De meeste van deze leerlingen zijn zelfs korter dan drie maanden in Nederland. Zij begrijpen onze taal dus nog niet of nauwelijks. Door het onderwijs in de Taalklas hebben zij een grotere kans op succesvolle schoolprestaties in de toekomst.’’ In de Taalklas zitten kinderen van verschillende leeftijden, uit verschillende landen en met verschillende niveaus. ,,Met een intensief programma en in een veilige en gestructureerde leeromgeving krijgen de kinderen veel individuele aandacht. Na een jaar in de Taalklas kunnen de kinderen over het algemeen doorstromen naar een reguliere basisschool in hun eigen woonplaats. De Taalklas is een verrijking voor De Boswaid’’, stelt Ranzijn trots.  
 
‘Nieuwkomers horen erbij’
Door de speciale Taalklas kunnen de leerkrachten de nieuwkomers maximaal ondersteunen zonder dat dit ten koste gaat van het onderwijs aan de andere kinderen. Ranzijn: ,,We bieden dus goed onderwijs aan iedereen. De Taalklas is een verrijking voor onze school. Het is bijzonder om te zien hoe goed en snel de kinderen de Nederlandse taal oppikken en hoe onze kinderen de leerlingen uit de Taalklas het gevoel geven er volledig bij te horen. Daar zijn wij echt trots op. De Taalklas-kinderen doen gewoon mee met hun leeftijdsgenootjes uit de andere klassen tijdens bepaalde activiteiten, zoals buitenspelen, excursies en thema’s rond bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Samen met de leerkrachten zorgen onze kinderen ervoor dat de nieuwkomers zich veilig en geaccepteerd voelen. Daardoor staan ze open voor en willen ze graag een nieuwe taal en nieuwe gewoontes leren.’’
Daardoor staan ze open voor het leren van de Nederlandse taal en de gewoontes iets wat over het algemeen goed verloopt.
 
Voor ons maakt dit weer eens duidelijk wat een fijne sfeer wij op school hebben. Een school waar iedereen echt welkom is.