Werken met het GIP-model


Wij hebben gekozen voor een manier van werken waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de kinderen. Wij noemen deze werkwijze “gippen”.
(GIP= Van Groepsgericht naar Individueel Pedagogisch en diactisch handelen van de leerkracht) 
Belangrijk bij "het gippen" is dat er binnen de groep veel aandacht is voor een goede organisatie en zelfstandigheid van de kinderen. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Tijdens de werkmomenten geeft de leerkracht instructie aan een groepje leerlingen. De leerkracht maakt een startronde zodat de rest van de groep zelfstandig aan het werk kan en de leerkracht niet gestoord wordt tijdens de instructie. Na enige tijd loopt de leerkracht weer een ronde door de groep, waarin ze vragen beantwoordt en controleert of ieder kind goed aan het werk is. De kinderen kunnen door middel van een kaartje dat ze op rood leggen, duidelijk maken dat ze bij een opdracht hulp nodig hebben. De leerkracht helpt het kind(eren) weer op weg om vervolgens terug te keren naar de instructiegroep.
Op deze manier kan de leerkracht aansluiten bij de niveauverschillen in een groep, systematisch aandacht geven aan alle leerlingen en een duidelijke structuur brengen in de organisatie binnen de klas.
Om dit goed te realiseren zijn er regels op groepsniveau en op schoolniveau. Een voorbeeld hiervan is de regel dat leerlingen niet hun vinger opsteken maar hun rode/groene blokje neerleggen.
Ook wordt in de instructie steeds meer gebruik gemaakt van het principe van coöperatief leren: kinderen leren vooral veel met en van elkaar.