Klachtenprocedure

Ondanks de inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school kan het voorkomen dat u het gevoel heeft dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven. Als dit gebeurt dan betreuren wij dit zeer, maar waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt.
In voorkomende gevallen vragen wij u te overleggen met de leerkracht van uw kind of met de persoon in kwestie om problemen op te lossen of eventueel te herstellen.
Als dit niet lukt, vragen wij u contact op te nemen met de directie om de zaak alsnog te regelen. Mocht dit ook niet lukken en wilt u hier een klacht over indienen, dan kunt u informatie van de contactpersoon krijgen over hoe u een klacht kunt indienen. Ook kan deze persoon u verder verwijzen hoe het een en ander in zijn werk gaat. De contactpersoon van onze school is:
Yolanda Fokkinga - telefoonnummer op school: 072-5061761
 
Landelijke klachtencommissie
U kunt ook terecht bij de Landelijke klachtencommissie. In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen.
Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan, neemt de Landelijke klachtencommissie in beginsel niet in behandeling. Zij kan hierop een uitzondering maken. Zie hiervoor de informatie op de website www.onderwijsgeschillen.nl.
 
Adresgegevens: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon 030 2809590.