Als u voor De Boswaid als basisschool kiest, dan kiest u voor een school met een continurooster. Uw kind luncht op school met uitzondering van de woensdag (alle groepen) en de vrijdag (groep 1 t/m 4)

Organisatie van het continurooster
Net als in de oude situatie spelen de kinderen van groep 3 t/m 8 's morgens een kwartier buiten. Voor of na het buitenspelen krijgen de kinderen de tijd om een klein hapje te eten en iets te drinken. De kinderen van groep 1/2 spelen op wisselende tijden buiten en gaan rond 10.00uur eten en drinken in de kring.
De middagpauze duurt in het totaal 30 minuten en bestaat uit een kwartier eten en een kwartier buitenspelen (of binnen bij slecht weer)
De kinderen eten hun van huis meegebrachte lunchpakket samen met de leerkracht in hun eigen lokaal. Het buitenspelen gebeurt net als in de ochtendpauze onder toezicht van de leerkrachten.

Aan het lunchen op school zijn geen kosten verbonden.  

                                                                                                           
 
Hieronder vindt u wat praktische informatie.
Het continurooster ziet er als volgt uit:
Groep  1 t/m 4 5 t/m 8
maandag 8.30 uur-14.30 uur 8.30 uur-14.30 uur
dinsdag 8.30 uur-14.30 uur 8.30 uur-14.30 uur
woensdag 8.30 uur-12.15 uur 8.30 uur-12.15 uur
donderdag 8.30 uur-14.30 uur 8.30 uur-14.30 uur
vrijdag 8.30 uur-12.00 uur 8.30 uur-14.30 uur
 
In groep 1/2 spelen de kinderen dagelijks aan het einde van de ochtend buiten. Zij lunchen om 12.00 uur een kwartier samen met de leerkracht. Vaak hebben de kinderen uit groep 1 en 2 wat meer tijd nodig om te lunchen, hier zal soepel mee omgegaan worden. Ook ’s middags spelen de kinderen van groep 1/2 buiten.
Groep 3 t/m 8 luncht van 12.00 uur tot 12.15 uur en speelt daarna 15 minuten buiten (bij slecht weer binnen).
De kinderen van de Taalklas eten bij hun leeftijdgenootjes in de klas.
Aan het lunchen op school zijn geen kosten verbonden voor de ouders.    
      
De lunch
Voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt er in de klas, onder toezicht van de leerkracht, gegeten en gedronken gedurende 15 minuten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en de leerkracht eet samen met de kinderen.
Voor de lunchpauze
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen en de leerkracht op een gezellige en ontspannen manier kunnen lunchen. Hier horen net als thuis regels bij.
Waar wordt de meegebrachte lunch neergezet?
In de gang bij groep 1/2 komt een mogelijkheid om drinken koel te bewaren.
Groep 3 t/m 8 bewaart de lunch in een tas aan de kapstok en kan desgewenst het drinken bewaren in de koelkast in de mediatheek.
 
Buiten/binnen spelen
Na het lunchen wordt er 15 minuten buiten gespeeld. Groep 3 t/m 8 speelt op het grote plein en groep 1/2 speelt op het kleuterplein. Bij het buitenspelen is er toezicht door middel van de pleinwacht. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. In elke klas is een aantal gezelschapsspelletjes aanwezig waar de kinderen dan mee mogen spelen.
 
Medicatie bij kinderen
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Als dit het geval is dan worden hierover met de ouders van het kind afspraken gemaakt. Per kind wordt ondermeer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is (zie Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen in de Schoolgids)
 
Verantwoordelijkheid van de ouders
De school heeft een actuele lijst met telefoonnummers van de ouder(s)/verzorger(s). Wijzigingen worden doorgegeven aan de groepsleerkracht en gemaild naar info@boswaid.nl zodat wij de wijzigingen kunnen verwerken in de leerling administratie.
De ouders zijn verantwoordelijk voor het meegeven van de lunch. De ouders worden gebeld als hun kind de lunch niet mee heeft en kunnen deze dan alsnog verzorgen. De ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van diëten, medicijngebruik en wijzigingen daarin.