Humanistisch Vormings Onderwijs en levensbeschouwing (HVO) 

Welkom op de websitepagina van de obs de Boswaid over het levensbeschouwelijke vak HVO. Mijn naam is Mary van Doorn, ben getrouwd, heb twee volwassen dochters en al mijn hele leven woonachtig in Egmond aan Zee. Sinds 1993 ben ik als vakleerkracht HVO verbonden aan de OBS de Boswaid en geef ik nog steeds met veel plezier les op deze fijne school. Voorheen gaf ik les aan de groepen 5 t/m 8. Sinds een aantal jaar aan de groepen 3 t/m  8. De lessen HVO vinden één keer per week plaats en duren 45 minuten.

Moet het zus of moet het zo, dit doen we in de lessen HVO!
Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige zijn niet alledaags en raken levensthema’s zoals liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. We noemen ze ook wel levensvragen; je hebt er niet zo één, twee, drie, een antwoord op. Levensvragen gaan over wat je écht belangrijke waarden in het leven vindt. In de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing (HVO) onderzoeken kinderen deze en andere vragen op een interactieve, speelse en creatieve manier.
 
HVO in een notendop
Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing is:
Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend in hun leven vinden en hoe ze daarmee omgaan.
De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschillen zijn.
Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen op kritische wijze. Dit doen ze aan de hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing.
Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen elkaars waarden en normen. Ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door ieder in zijn waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen.
Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijk te dragen, onderzoeken de gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun eigen omgeving en leren samen te werken. Vaardigheden die belangrijk zijn om goed met elkaar samen te leven.
 
Werkvormen
Door een variatie aan creatieve werkvormen komt ieder kind met zijn verschillende kwaliteiten tot zijn recht. Kringgesprekken, rollenspelen, schrijf- en tekenvormen zorgen voor afwisseling en maken dat het soms muisstil en dan weer roezemoezig is in de lessen HVO.
In HVO wordt gewerkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een seculiere levensbeschouwing, die de menselijke waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.
U kunt nog meer informatie vinden op: www.hvo.nl en www.hvoprimair.nl