Leerplicht en extra verlof

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Dus als uw kind op 3 mei vijf jaar wordt dan is hij of zij vanaf 1 juni leerplichtig.
U kunt voor uw kind verlof aanvragen buiten de reguliere schoolvakanties. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in te vullen dat u hier kunt downloaden.

Lees voordat u de aanvraag doet hier de voorwaarden waaronder verlof mag worden verleend, dit voorkomt teleurstellingen.