Ouderraad


De ouders die in de ouderraad zitten voelen zich betrokken bij de school en vinden het leuk om het team te ondersteunen bij allerlei leuke activiteiten die voor de kinderen worden georganiseerd.

Wat doet de ouderraad?


De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar (afhankelijk van de activiteiten in het schooljaar). Alle vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedere ouder worden bijgewoond.
De data staan vermeld in de Informatie-kalender. De agenda en de notulen van de laatste vergadering hangen op het prikbord in de centrale hal en op het prikbord in de hal van de kleuters. Hoewel de vergaderingen openbaar zijn en iedereen van harte welkom is, wordt geadviseerd de komst vooraf te melden bij de voorzitter of secretaris zodat rekening gehouden kan worden met de grootte van de vergaderruimte.
De ouder die een vergadering bijwoont komt als toehoorder of inbrenger van een punt en heeft derhalve geen stemrecht.
 
Omdat alleen ouders van kinderen die op “De Boswaid” zitten in de Ouderraad zitting mogen hebben is de samenstelling dynamisch. Ieder jaar verlaten er weer kinderen de school en daarmee verliest de Ouderraad mogelijk een lid. Daarom is de Ouderraad continu op zoek naar kandidaatleden. Iets voor u? Kom eens vrijblijvend een praatje maken met één van de Ouderraadsleden.

De volgende ouders zitten in de Ouderraad: Marleen Nootenboom, Fabiënne Schotvanger, Rony Bras, Astrid de Groot, Jacco Walta, Anne-Marie Mauritz en Maaike Kolkmeijer.