Zoals alle basisscholen heeft ook De Boswaid een Medezeggenschapsraad (MR). Over alle beleidszaken die de school aangaan geeft de Medezeggenschapsraad advies en/of stemt in.
Voor de MR is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over zaken die op school spelen en de ouders en de kinderen aan het hart gaan. Als er zaken zijn waarvan u vindt dat de MR hiervan moet weten, aarzel niet om contact op te nemen met een MR-lid. De MR-leden mogen direct aangesproken worden en zijn te bereiken per email op mr.boswaid@isobscholen.nl

Er zijn 2 leden die het personeel vertegenwoordigen; Marit Butter (groep 1/2/3) en Monique de Boer (groep 6) en 2 ouders die de ouders vertegenwoordigen; Kim Visser (vader Malou groep 1/2/3) en Jacco Walta (vader Sven groep 4/5 en Lotte groep 7/8). De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.
De MR vergadert minimaal zes keer in een schooljaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Voor algemene beleidszaken aangaande alle ISOB scholen is er een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hier wordt op dezelfde wijze advies gegeven en ingestemd. Brieneke van der Linde neemt hieraan deel en zorgt ervoor dat de MR goed wordt geïnformeerd en neemt bij stemming het standpunt van onze school mee.